PL | EN

Disclaimer

FreeStyleLibre.pl is a specific website providing information for products distributed within Poland.

If you require product information for another country, please contact the relevant local Abbott affiliate to obtain the appropriate product information.

Informacja

Zakupy na stronie www.FreeStyleLibre.pl dostarczamy tylko na terenie Polski.

Jeśli zamierzasz dokonać zakupu z dostawą do innego kraju, skontaktuj się z oddziałem firmy Abbott, w którym ma nastąpić dostawa.